THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU - Trình dược viên
Cao đẳng Dược TPHCM
Home » Thuốc Tân Dược » Thuốc ngoài da » THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Danh mục Thuốc da liễu được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ghi chú: danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.

 

 

TTTên thuốc/hoạt chấtĐường dùng
và/hoặc dạng dùng
Tuyến sử dụng 
 
1234567 
1AcitretinUống++++ 
2AmorolfinDùng ngoài++   
3Azelaic acidDùng ngoài++   
4Benzoic acid + salicylic acidDùng ngoài++++ 
5BexarotenUống++   
6Bột talcDùng ngoài++   
7CalcipotriolDùng ngoài+++  
8CapsaicinDùng ngoài++++ 
9Catalase + neomycin sulfatDùng ngoài++++ 
 ClotrimazolDùng ngoài++++ 
10CortisonDùng ngoài++   
11Cồn A.S.ADùng ngoài++++ 
12Cồn boricDùng ngoài++++ 
13Cồn BSIDùng ngoài++++ 
14CrotamitonDùng ngoài+++  
15DesonidDùng ngoài++   
16Dexpanthenol (panthenol)Dùng ngoài++++ 
17DiethylphtalatDùng ngoài++++ 
18DithranolDùng ngoài++++ 
19EtretinatUống++   
20Esdepallethrin
+ piperonylbutoxid
Dùng ngoài++   
21Fenticonazol nitratĐặt âm đạo; Dùng ngoài++   
22Flumethason + clioquinolDùng ngoài++++ 
aFlumethason + clioquinol + acid salicylicDùng ngoài++++ 
23Fucidic acidDùng ngoài++++ 
aFucidic acid + betamethasonDùng ngoài+++  
24IsotretinoinUống; Dùng ngoài+++  
25Kẽm oxidDùng ngoài++++ 
26LindanDùng ngoài++++ 
27MangiferinUống; Dùng ngoài++   
28MethoxsalenUống; Dùng ngoài+++  
29MiconazolDùng ngoài++++ 
aMiconazol + hydrocortison
+ clorocresol
Dùng ngoài+++  
30MupirocinDùng ngoài+++  
 Natri hydrocarbonatDùng ngoài++++ 
31Nước oxy giàDùng ngoài++++ 
32Salicylic acidDùng ngoài++++ 
aSalicylic acid + betamethason dipropionatDùng ngoài+++  
33TretinoinDùng ngoài+++  
34Trolamin + etylenglycol stearat  + acid stearic + cetyl palmitat + dầu avocat
+ trolamin + natri alginat + acid sorbic + natri propyl parahydroxybenzoat
Dùng ngoài+++  
35UreaDùng ngoài+++  
36Xanh methylen
+ tím gentian
Dùng ngoài++++ 

x

Check Also

Thuốc Sorbitol: Công dụng, liều dụng và những lưu ý khi sử dụng

Dưới đây là các thông tin thuốc Sorbitol về công dụng, liều dùng và những ...

Trình dược viên