THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH - Trình dược viên
Cao đẳng Dược TPHCM
Home » Thuốc Tân Dược » THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Trình dược viên thống kê danh mục thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Danh mục thuốc điều trị bệnh ung thư và điều hòa miễn dịch

Ghi chú: danh mục này không ghi hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói của từng thuốc được hiểu rằng bất kể hàm lượng, nồng độ, thể tích, khối lượng đóng gói, dạng đóng gói nào đều được bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân.

TT Tên thuốc/hoạt chất Đường dùng
và/hoặc dạng dùng
Tuyến sử dụng
1 2 3 4 5 6 7
  1. Thuốc điều trị ung thư
1 Anastrozol Uống + +
2 Bleomycin Tiêm + +
3 Calci folinat Tiêm; Uống + +
4 Capecitabin Uống + +
5 Carboplatin Tiêm + +
6 Cisplatin Tiêm + +
7 Clodronat disodium Tiêm; Uống + +
8 Cyclophosphamid Tiêm; Uống + +
9 Cytarabin Tiêm + +
10 Dacarbazin Tiêm + +
11 Dactinomycin Tiêm + +
12 Daunorubicin Tiêm + +
13 Doxorubicin Tiêm + +
14 Epirubicin hydroclorid Tiêm + +
15 Etoposid Tiêm; Uống + +
16 Flutamid Uống + +
17 Fluorouracil (5-FU) Tiêm; Dùng ngoài + +
18 Goserelin acetat Tiêm + +
19 Hydroxycarbamid Tiêm; Uống + +
20 Hydroxyurea Tiêm; Uống + +
21 Idarubicin Tiêm + +
22 Ifosfamid Tiêm + +
23 Irinotecan Tiêm + +
24 L-asparaginase Tiêm + +
25 Melphalan Uống + +
26 Mechlorethamin oxid Tiêm + +
27 Mercaptopurin Uống + +
28 Mesna Tiêm + +
29 Methotrexat Tiêm; Uống + +
30 Mitomycin Tiêm + +
31 Octreotid Tiêm + +
32 Oxaliplatin Tiêm + +
33 Pamidronat Tiêm + +
34 Procarbazin Uống + +
35 Tamoxifen Uống + +
36 Thioguanin Tiêm + +
37 Vinblastin (sulfat) Tiêm + +
38 Vincristin (sulfat) Tiêm + +
39 Zoledronic acid Tiêm + +
  2. Thuốc điều hòa miễn dịch
40 Azathioprin Uống + +
41 Cycloferon Tiêm; Uống + +
42 Glycyl funtumin (hydroclorid) Tiêm + + +

x

Check Also

Những nhóm thuốc điều trị chứng đau nhức xương khớp

Cảm giác đau nhức xương khớp là một vấn đề phổ biến, đặc biệt là ...

Trình dược viên